[UNHOLY] DK PVE DPS by Tod

Goto down

[UNHOLY] DK PVE DPS by Tod

Příspěvek  Tod za Wed Mar 12, 2014 9:14 am

Death Knight je prvá hero classa vo World of Warcraft. Na jeho založenie potrebujete iný charakter s min. levelom 55 a datadisk vyšší než WotLK, vrátane. DK začína na lvl 55 v špeciálnej zóne, neprístupnej iným classam, Ebon Hold v Plaguelands: The Scarlet Enclave (platí pre Horde + Alliance). Tu za splnené Questy  dostáva talent points ako quest rewards. Súčasťou questov je aj unikátny mount Acherus Deathcharger ( Winged Steed of the Ebon Blade 1,000g). Silu na svoje útoky čerpá z unikátneho systému rún a z runic power-uTento systém rún prešiel zmenou z WotLK-u na Cataclysme-e. Ako každá classa má svoje výhody a nevýhody:
- vysoký selfheal,
- kvalitný tank proti mágii, jej vysoký absorb,
- support v raide,
- combat ress,
- má vlastných mountov,
- dual wield,
- dokáže okopírovať spelly,
- vlasné enchanty na zbraň,

- nemôže nosiť shield,
- je melee,
- nemá Crowd Control,
- závislý od rún a runic power,
- nemôže healovať.

  Outbreak (lvl 81)
- 30yd range, Instant, 1 min CD,
instant spell, ktorým aplikujte DoT-ky na target (FF+BP).

 Necrotic Strike (lvl 83)
- 5 yd range, Instant,
spôsobí weapon dmg + aplikácia debuffu, ktorý absorbuje časť healu.

 Dark Simulacrum (lvl 85)
20 RP, 40yd range, Instant, 1 min CD,
- abilita aplikuje debuff na target na 8sec. Ak target s týmto debuffom vycasti spell za manu, DK ho okopíruje. 

 Festering Strike (lvl 64)
- 5 yd range, Instant,
- 150% weapon damage + 248, predlžuje efekt FF, BP a Chains of Ice effects na targete o 6 sec.  
Zmeny v Rune system

V novom systéme rún sa zmenilo ich obnovovanie. Zo súčastného obnovovania dvoch rún na obnovovanie postupné.
napríklad: Ak použijem 2x za sebou IT (miniem 2 frost runy), tak druhá runa sa začne obnovovať  po obnovení prvej runy.
Táto zmena je pomerne veľkým zásahom do rune systému, preto niektoré ability majú zvýšený dmg poprípadne stoja menej rún, tak aby DK nestrácalo príliš veľký dmg.


Zmeny talentov

Unholy DK bude plniť rovnakú úlohu ako aj na Wotlk-u. Melee dps využívajúci petov a support skrz EP (+8% magic damage taken). Získate nové ability akými sú Dark Transformation a zvýšenie damage diseases. Aby ste mohli rozdávať body do blood/frost stromu musíte dokončiť "main tree" (k dispozícii máte 41 talentových bodov, hlavný talentový strom tvorí 31b.). Peti obdržia crit/spell penetration. Gargoyla využíva ranged attack bez ohladu na range targetu.

Mastery

Je to niečo úplne nové. Mastery je stat, ktorý rozlišuje aký strom talentov je aktívny. V blood talentoch ide o Blood Shield, frost Frozen Heart a unholy Dreadblade. Dreadblade zvyšuje shadow damage done o 20% a za každý bod mastery zvyšuje shadow damage o ďalších 2,5%. Mastery nemá cap.

Talenty sa mierne obmieňajú s ohľadom na potrebu raidu/guildy. Nakombinovať ich môžete tak, aby boli silnejšie na jeden/viac targetov, support raidu skrz AMZ či Desecration. 
Pre všetky dané variácie by však mal platiť určitý základ, jadro, ktorá sa nemení a tým je:


Ďalšou možnosťou je pridať talent do AMZ, a tým získať novú abilitu s 2 min CD stojacou  Unholy runu. Treba nezabudnúť nato, že absorb AMZ je počítaný skrz Váš AP, preto ju treba využívať s jeho maximálnou možnou hodnotou a navýšiť tak absorb spell damag-u.

Pravdepodobne najsilnejším buildom na ST je 7-3-31. Talenty v Improved Blood Tap skracujú CD až o 30 sec! Talenty v Magic Suppression zabezpečujú jednak pohltenie
spell damag-u a premieňajú ho na RP, ktorý využijeme na DT u ghoula a maximalizujeme jeho up-time.

Talenty vložené do Desecration slúžia najmä pri potrebe spomaľovať veľké množstvo addiek a udržať ich v určitej oblasti.

Talenty na MT sa dajú podobne kombinovať a prispôsobovať. Netreba pri nich zabudnúť najmä na Contagion a samozrejme zmenu glyph-ov. 
 
Talent Calculator 4.3.4

Aby ste mohli rozdávať body do blood/frost stromu musíte dokončiť "main tree" (k dispozícii máte 41 talentových bodov, hlavný talentový strom tvorí 31b -> po jeho dosiahnutí sa sprístupnia zostávajúce dva stromy). 

Unholy
TalentTierColPopis
Summon Gargoyle
Rank 1
issue #885
7
2Gargoyle zasahuje target Nature dmg-om, upraveným o DK attack powerom na 30 sec.
60 Runic Power, 30 yd range, Instant, 3 min cooldown 
Ebon Plaguebringer
Rank 1-2
issue #863
62Plague Strike, Icy Touch, Chains of Ice, a Outbreak ability nainfikujú target Ebon Plague debuffom, ktorý zvyšuje damage taken vašich diseases o [15%/30%] a všetok magic damage taken o 8%.
Sudden Doom
Rank 1-3
issue #7749
6
3
Vaše main-hand útoky majú šancu spôsobiť, že nasledujúca Death Coil-a nebude stáť runic power.
Unholy Blight
Rank 1
51Úspešný zásah targetu Death Coilou zanechá DoT na targete s výškou poškodenia 10% z danej Death Coily, a zabraňuje dispellnutiu akejkoľvek desease.
Anti-Magic Zone
Rank 1
5
2
Vytvorí Anti-Magic Zone, ktorá redukuje spell damage done do party či raidu vnútri o 75%. The Anti-Magic Zone trvá 10 sec alebo pokiaľ neabsorbne [ 200% z AP + 10000 ] spell damage.
1 Unholy, Instant, 2 min cooldown
Improved Unholy Presence
Rank 1-2
issue #3779
53Zvýši váš haste o [2%/5%] v Unholy Presence. Naviac v Blood Presence alebo Frost Presence, obdržíte [8%/15%] zvýšený movement speed z Unholy Presence.
Dark Transformation
Rank 1
issue #3780
5
4
Spotrebuje 5 chargov Shadow Infusion Vášho Ghoul-a na transformáciu do mocnej undead obludy na 30 sec. Ghoulove ability sú posilnené a ovláda nové funkcie, kým je pod vplyvom transformácie.
Magic Suppression
Rank 1-3
issue #7131
42Zvyšuje pohltenie spell damage Anti-Magic Shell-om o ďalších [8%/16%/25%], a zvyšuje generáciu RP absorbnutím spell dmg-u.
Rage of Rivendare
Rank 1-3
4
3
Zvyšuje damage Plague Strike, Scourge Strike, a Festering Strike abilities o [15%/30%/45%].
Runic Corruption
Rank 1-2
issue #861
31Znižuje cenu Death Coily o 3 / 6, a spôsobuje že Runic Empowerment ability už nerefreshuje runy, ale instantne zvyšuje rune generation rate o [50%/100%] na 3 sec.
Unholy Frenzy
Rank 1
issue #9706
3
2
Dostane friendly unit do killing frenzy na 30 sec. Zvyšuje meleee a ranged haste o 20% a pôsobí ztratu 2% (max) health-u každé 3 sec. 
30 yd range, Instant, 3 min cooldown
Contagion
Rank 1-2
issue #862
33Zvyšuje damage diseases, rozšírených cez Pestilence o [50%/100%].
Shadow Infusion
Rank 1-3
issue #3772
3
4
Úspešné Death Coily majú [33%/66%/100%] -nú šancu, empower-núť aktívneho Gholula, zvýšiť jeho damage o 6% na 30 sec. Stakuje sa 5krát.
Desecration
Rank 1-2
issue #3725
21Plague, Scourge a Necrotic strike znesvetí zem 7yd okolo targetu a spomalí ho o [25%/50%] na 20 sec v danej oblasti.
Resilient Infection
Rank 1-2
issue #3775
2
2
Po dispelnutí desease, máte [50%/100%] šancu na aktiváciu runy danej DoT-ky (dispell FF obnoví frost runu, .. )
Morbidity
Rank 1-3
issue #859
24Zvyšuje damage a heal Death Coil-y o [5%/10%/15%] a DnD o [10%/20%/30%].
Unholy Command
Rank 1-2
issue #858
1
1
Redukuje CD Death Grup-u o 5/10 sec, dáva  [50%/100%] šancu na refresh CD po killing blow.
Virulence
Rank 1-3
12Zvyšuje damage z diseases o [10%/20%/30%].
Epidemic
Rank 1-3
1
3
Zvyšuje trvanie BP a FF o 4 /8 /12 sec.

Blood sub-spec
TalentTierColPopis
Butchery
Rank 1-2
issue #2661
1
1Za každého zabitého nepriateľa, ktorý prináša experience alebo honor generujete [10/20] runic power. Popritom generujete  [1/2] RP každých 5 sec v combat-e.
Bladed Armor
Rank 1-3
issue #800
1
3
Zvyšuje attack power o [2/4/6] za každých 180 armor value.
Prehlad funkčnosti jednotlivých talentov nájdete na: http://forum.twinstar.cz/showthread.php/78970-Přehled
* talenty s označením "issue" sa nachádzajú v bug reporte (New - Fixed) a vyžadujú  zvýšenú pozornosť. Hlasujte za ich riešenie !!!


Z WotLK-u na Cata prešli glyph-y zmenou. Prvou veľkou zmenou je ich rozšírenie. K major a minor glyph-om sa pridali Prime Glyphs. Vzrástol tak počet zo 6 na 9 aktívnych glyph-ov. Ďalšou zmenou je ich výmena. Stačí sa ich už len raz naučiť a pomocou  [Vanishing Powder] ich môžete zamieňať. 
STMT - stejné ako ST s výnimkou SS a DC -> Death and Decay + Icy Touch.

Prehľad glyph-ov:
Prime Glyphs
Glyph of:
Death Coil - Zvyšuje damage/heal done o 15%.  
Death and Decay - Predlženie trvania spell-u o 50%.
Icy Touch - Navýšenie dmg FF o 20%.
Raise Dead - Pet obdrží Vašich 40% str + stam.
Scourge StrikeZvyšuje shadow dmg zo SS o 30%.

Major Glyphs
Glyph of:
Anti-Magic ShellPredĺži trvanie AMS o 2 sec. 
Blood Boil - Zväčší okruh BB ability o 50%. 
Pestilence - Zväčšení radius o 5yd.

Minor Glyphs
Glyph of:
Blood Tap - BT už nespôsobuje damage hráčovi.
Horn of Winter - Predĺži Horn of Winter ability o 1 min.
Path of Frost - Path of Frost ability vám dovolí padnúť z vyššej výšky bez suffering damage.
Death Gate - Skracuje cast spellu o 60%.Nový systém rún a nové herné mechaniky spôsobujú prechod z rotácie, na ktorú sme si zvykli na WotLK-u, na priority.
Správnou "rotáciou" a správnym výberom abilít s najvyššími prioritami, docielite maximálneho DPS a dmg done. Pozor si treba však dávať na GCD cap (použiť abilitu vždy keď sa dá). Ak nemáte GCD cap znamená to, že medzi použitím dvomi po sebe nasledujúcimi abilitami máte "prestoj"  a tým strácate na sile.  Ďalším nežiadúcim javom je "resource capping" znamenajúci zbytočnú stratu rún či runic power (napr. použitie ability, ktorá pridá 10RP pri súčasnej hodnote 95RP spôsobí stratu 5RP pri hranici 100RP ako maxima).
Svoje dps sa snažne navýšiť každou maličkosťou, ktorou sa len bude dať. Ak nezanedbáte 100 dps tam i tu, výsledkom môže byť prínos 1000 dps. Čím viacej maličkostí vyhrotíte, tým bude váš konečný dmg slušnejší. 

Single Target Priority

 1. Diseases Up!,
 2. Dark Transformation,
 3. Death and Decay/Scourge Strike (DnD uprednostňujem pred SS, SS len pri pohybe a CD DnD),
 4. Festering Strike (predĺži FF a BP),
 5. Death Coil (sledovať proc Sudden Doom),
 6. Death and Decay / Scourge Strike > Festering Strike > Horn of Winter.

- v Unholy Presence, kvôli boost-u ktorý poskytuje.

AoE Priority

 1. Diseases Up! + Pestilence,
 2. Dark Transformation,
 3. Death and Decay,
 4. Blood Boil,
 5. Death Coil,
 6. Icy Touch (spálenie nepoužitej runy).

- vo Frost Presence, kvôli 10% damage increased.

Diseases
Od prvého momentu až po ten posledný, je najvyššou prioritou mať na targete diseases. Na target ich aplikujete cez nový skill Outbreak, prípadne klasicky, ako tomu bolo na WotLK-u, cez Icy Touch + Plague Strike. Pri nahodení minimálne jednej z daných DoTiek, target obdrží debuff Ebon Plaguebringer. EP zvyšuje damage Vašich diseases o 30% a všetok magic damage taken o 8%.

Dark Transformation
Vaše Death Coil-y stakujú na aktívnom ghoulovi Shadow Infusion. Pri piatich stakoch je možné premeniť ghoula na mocného undead-a na 30 sec. Ghoul v tejto podobe zvýši účinnosť svojich abilít. Je veľkou súčasťou Vášho DPS preto odporúčam maximalizovať uptime a efektivitu ghoula.   video1 video2

Death and Decay / Scourge Strike
Dôležité je poznať daný encounter. DnD je AoE abilita aplikujúca ďalší diseases s vysokým tick-om poškodenia, avšak iba ak target stojí v danej oblasti. DnD používať na CD a do obnovenia jeho CD používať SS. Pri pohyblivom bossovi uprednostniť SS - DnD je neefektívny v takomto type encounter-u a je skôr dps stratou. Nezabúdajte však na SS a jeho dôležitosť. SS je stále jedným z hlavných útokov, a mal by byť používaný maximálne ako je možné. Ako je DnD stratou dps v pohyblivom encounter-i, tak je aj SS stratou dps ak na targete niesú deseases (FF + BP cez Outbreak a Festering Strike).

Festering Strike
Predĺži trvanie DoT-iek maximálne o 6 sekúnd na targete. Vyplňuje tak medzeru v CD Outbreaku. Vďaka Reaping (na WotLK-u talent v UH talentovom strome prešiel na cata do passive UH spec ability) sa tvoria death runy.

Death Coil
Stakujú na ghoulovi Shadow Infusion (-> Dark Transformation). Dôležitý je talent Sudden Doom, ktorý dáva šancu na proc stejnomenného buffu, ktorý spôsobí, že Vaša nasledujúca DC nebude stáť RP. 

Presence
DK využíva presence ako self-only buffs. Ich zmena už viacej nespotrebuje runu danej presece (RP však áno!). Aktívna môže byť len jedna z nich. Najväčšou zmenou v systéme presencií je zmena profitov, ktoré poskytujú.

Blood Presence - zvyšuje staminu a threat generáciu, talentovaná nahrádza def cap,
Frost Presence - zvyšuje o 10% damage a RP regen, s talentami navyšuje damage done,
Unholy Presence - zníženie GCD, zvýšenie movement speed, zvyšuje attack speed a rune generáciu o 15%, talentovaná pridáva ďalších 5% haste.


Predstavuje prostriedky používané Death Knight-om, podobne ako mana, energy, focus alebo rage. Death Knight-ov systém rún sa skladá z dvoch rôznych avšak  komplementárnych zdrojov: rún a runic power-u. Niektoré z DK spell-ov a schopností vyžadujú spotrebu rún. Každý z DK, ktorý nedávno nebol v combat-e disponuje 6 runami avšak žiadnym RP. RP získava prostredníctvo abililít, talentov a spellov.

Runy
DK má 3 rozdielne druhy rún: Blood,  Frost,  Unholy. Pred použitím akejkoľvek ability má DK 3 páry, spolu 6 rún. Rozdielne ability a spelly spotrebúvajú rozdielne typy a množstvo rún. Akonáhle je použitá abilita, ktorá čerpá svoju silu z rún, tak sa spustí CD rún. V novom systéme rún sa zmenilo ich obnovovanie. Z obnovovania dvoch rún na obnovovanie postupné (viz WotLK vs. Cata). Niektoré ability sú schopné refreshnúť určité runy: 

 1.  Empower Rune Weapon,
 2.  Runic Empowerment,
 3.  Blood Tap.

Tri základné druhy rún dopĺňa štvrtá, ktorou je Death runa. Môže byť vytvorená pomocou Blood Tap, alebo z talentov:
Blood specialization -   [Blood Rites] spôsobuje že Death Strike premení Frost a Unholy runu na Death runu.
Frost specialization -    [Blood of the North] mení Blood runy na Death runy.
Unholy specialization -  [Reaping] Váš Blood Strike, Pestilence, Festering Strike mení runy na Death runy.

Death runy sa počítajú ako runy, ktoré boli konvertované, v súvislosti s cooldown-om. Death runa konvertnutá z frost runy, bude mať stále rovnaký CD ako mala frost. Frost, blood a unholy runy budú použité prednostne pred death runami, ak sú k dispozícii. Death runy nie sú nutne použité v obdržanom poradí; death runy, ktoré nahradili blood runy budú použité pred death runami, ktoré nahradili unohly runy, ktoré budú použité pred death runami, ktoré nahradili frost runy.

CD Rún
Základný CD rún je 10 sec, ktorý je možné redukovať cez haste (napr. 25% haste zníži CD našich rún na 8 sec). 

Runic Power
Runic power je extra prostriedok, ktorý sa vytvára a hromadí pri použití abilít, zobrazený ako prázdny bar plniaci sa svetlo modrou farbou pod DK HP barom. Obecne platí, že útočné rune ability generujú 10 RP za každú jednu runu vyžadovanú abilitou. Okrem toho Empower Rune Weapon a Horn of Winter generujú RP bez toho aby stáli runu. Talenty môžu ovplyvniť RP generáciu niektorých abilít a umožňujú RP generovať sa rôznym spôsobom. DK môže dosiahnúť max 100 RP (možno zvýšiť talentami). Tak isto ako aj rage, tak aj RP sa bez combat-u znižuje. Je možné dosiahnúť max 35 RP bez využitia akeľkoľvek runy: Horn of Winter 10RP + Empower Rune Weapon 25RP. Majte však na pamäti, že HoW požiara GCD a ERW je abilita s dlhým CD s možnosťou dobrého uplatnenia v combate.


Staty a ich priorita sa v podstate moc nezmenila. Základný stat je stále strength, ktorý sa budeme snažiť maximalizovať počas celého datadisku. Druhým dôležitým stat-om je hit do 8% cap-u.

Strength > Hit > Haste > Crit > Mastery > Expertise> Agility

Stat | Weight 
Strength | 3.65
Hit (cap)| 3.00
Haste|1.89
Crit|1.85
Mastery|1.55
Expertise (cap)|0.99
AP|0.85

Po lootnutí Gurthalak, Voice of the Deeps sa pririty zmenia na:
Strength > Hit > Haste > Mastery > Crit > Expertise > Agility

Stat | Weight 
Strength | 3.65
Hit (to cap)| 3.90
Haste|2.50
Crit|2.11
Mastery|2.19
Expertise (to cap)|1.43
AP|0.85

Level 88 Boss Avoidance
Avoidance | % | Avoidance to Rating | Effective Requirement
Yellow Swing Miss | 8% | (120.109 * 8)|961 Hit Rating 
2H White Swing Miss | 8% | (120.109 * 8)|961 Hit Rating 
1H White Swing Miss | 27% | (120.109 * 24) |2883 Hit Rating and Nerves of Cold Steel 
Spell Miss | 17% | (102.446 * 8)| 820 Hit Rating and Runic Focus
Parry (front) | 14% | (14 / .25 * 30.0272) | 1682 Expertise Rating*
Dodge (behind) | 6.5% | (6.5 / .25 * 30.0272) | 781 Expertise Rating
Melee Crit Reduction | 4.8% | - | N/A
Spell Crit Reduction | 3% | - | N/A
Glancing Blows | 24% | - | N/A

Reforging
Novinka prinášajúca možnosť meniť do určitej miery Vaše sekundárne staty na weapon či časti gear-u. Uľahčuje tak dosiahnutie cap-ov a optimalizovanie gear-u na maximálne využitie.
Odporúčam použiť addon ReforgeLite, ktorý nájde uvedený nižšie v sekcii addonov. Addon dokáže na desatinné číslo nastaviť potrebné staty - pre nás je to melee hit cap a expertise soft kap (ak idete exprt. cap).
Tips For Reforging:

Tips for Reforging:

 • Your first calculation for reforging should be for your hit rating. Sometimes you will want to reforge away hit on one item only to add it back on another. Ex: forging hit to haste on Item A and forging crit to hit on Item B where haste already exists.
 • Don't reforge away haste unless you are experiencing GCD locks.
 • Reforge unnecessary hit, mastery, and expertise into haste and crit at every available opportunity (or haste and mastery if you have Gurthalak).

Plate Specialization
Ide o druh podpory nosiť armor, ktorý bol určený pre ich class-u. Kedykoľvek sa Váš gear skladá výhradne z armoru pre vašu class-u, obdržíte 5% stat bonus (primary stat), v závislosti od zvoleného talentového stromu.
Tanks = 5% stamina
Str melee dps = 5% strength
Agi melee dps/ hunters = 5% agility
Casters/ healers = 5% intellect

Plate Specializations:
Paladin / Warrior / Death Knight

Gemy
červený - str  [Bold Queen's Garnet]
žltý  - str + haste [Fierce Lava Coral]
modrý - str + hit [Etched Shadow Spinel]

meta - [Reverberating Shadowspirit Diamond]

Predstavte si časť gear-u s červeným a žltým socketom a +20 strength socket bonusom. Ak budete ignorovať socket bonus a nagemujete 2x [Bold Queen's Garnet] dosiahnete 100 strength. Ak však nagemujete 1x [Bold Queen's Garnet] a 1x [Fierce Lava Coral] dosiahnete 95 strength a 25 haste (75str z gemov + 20 str ako socket bonus). Pri použití predošlej Stat | Weight je ľahko vidno dosiahnutý upgrade (asi o ~ 30 DPS).

Enchants

Slot | Enchant | Alternate
Head [Arcanum of the Wildhammer] [Arcanum of the Dragonmaw] | -
Shoulder [Greater Inscription of Jagged Stone] | [Lionsmane Inscription] cez Inscription
Back [Enchant Cloak - Greater Critical Strike] | -
Chest [Enchant Chest - Peerless Stats] | -
Wrist [Enchant Bracer - Major Strength] | [Fur Lining - Strength] cez Leatherworking
Hands [Enchant Gloves - Mighty Strength] | [Synapse Springs] cez Engineering (stacks)
Rings | | [Enchant Ring - Strength] cez Enchanting
Legs [Dragonscale Leg Armor] | -
Feet [Enchant Boots - Haste] | [Enchant Boots - Precision]
Weapon [Rune of the Fallen Crusader] | -


Naposledy upravil Tod dne Sun Sep 18, 2016 11:52 pm, celkově upraveno 44 krát
avatar
Tod

Poeet p?íspivku : 156
Age : 26
Points : 56
Registration date : 01. 01. 13

Návrat nahoru Goto down

Re: [UNHOLY] DK PVE DPS by Tod

Příspěvek  Tod za Sat Mar 29, 2014 1:39 amŠikovný addon Raid Checklist Vám ukáže buffy, debuffy, crowd control, dispels/cures využiteľné vo Vašom raide na základe jeho skenovania. Zobrazí chracter, spec a talent, ktorý je potrebný pre každý buff, debuff, crowd control, dispel/cure screen / stiahni addon tu!
Race
Worgen |                                                                                                               Draenei |
Viciousness 1% critical strike                                                                                 Heroic Presence | 1% melee a spell hit
Darkflight zvyšuje movement speed o 40% na 10 sec (2 min cooldown)                         Gift of the Naaru | Healuje target za 20% ich total health na 15 sec. 
Aberration 64 shadow a nature resistance na lvl 85                                                    Gemcutting Jewelcrafting skill zvýšený o 10
Running Wild zvyšuje ground speed o 60%/100%                                                       Shadow Resistance | 1 bod shadow resistance za každý character lvl
Flayer skinning skill zvýšená o 15 a umožňuje skin-ovať rýchlejšie
Two Formszmena formy
Dwarf |                                                                                                                 Human|
Stoneform odstráni poison, disease a bleed effects; +10% damage redukcia na 8 sec      Every Man for Himself | odstráni movement & control effects 
Mace Specialization | 3 expertise                                                                             Diplomacy obdržaná reputation zvýšá o 10%
Frost Resistance 1 bod frost resistance za každý character level                                 Mace & Sword Specialization | 3 expertise
Explorer Archaeology zvýšená o 15 bodov a umožňuje rýchlejší prieskum                      The Human Spirit | 3% spirit
Gun Specialization | 1% crit so zbraňou


Goblin |                                                                                                                Orc |
Time is Money 1% attack speed                                                                             Blood Fury | zvyšuje attack/spell power na 15 sec
Rocket Jump skok vpred (2 min cooldown, zdieľané s Rocket Barrage)                         Command 5% pet damage
Rocket Barrage | vypustenie rakiet do nepriateľa (2 min cd, zdieľané s Rocket Jump)       Axe Specialization | 3 expertise (axes)
Best Deals Anywhere | receive the best discount regardless of faction                           Hardiness 15% redukcia stun duration
Pack Hobgoblin | prístup k banke na 1 min (30 min cooldown)
Better Living Through Chemistry | Alchemy zvýšená o 15 bodov

Professions
Name Benefit
Alchemy | 80 strength
Blacksmithing | 100 strength
Enchanting | 80 additional strength
Engineering | 480 strength * 10s/ 60s cooldown = passive 80 strength
Herbalism | 480 haste * 20s / 2 min cooldown = passive 80 haste
Inscription Lionsmane Inscription
Jewelcrafting | 51 extra strength
Leatherworking | 80 strength
Mining | 120 stamina buff
Skinning | 80 critical strike rating bonus
Tailoring Swordguard Embroidery
Consumables
Flask | Flask of Titanic Strength
Food | Fortune CookieBeer-Basted Crocolisk
Potion | Golemblood Potion

CDs
Anti-Magic Shell ID48707
Duration
5 seconds
School
Shadow
Mechanic
n/a
Dispel type
n/a
GCD category
n/a
Cost
None
Range
0 yards (Self)
Cast time
Instant
Cooldown
45 seconds
GCD
0 seconds
Effect #1
Apply Aura: Absorb Damage (All)
Value: 75
Mechanic: Interrupted
Effect #2
Apply Aura: Cancel Aura if Damage Absorbed Reaches X% of Caster Health (All)
Value: 50%
Flags
§  Generates no threat
§  Cannot be Spellstolen

 • AMS možno chápať ako defenzívnu abilitu a zároveň abilitu zvyšujúcu DPS,
 • upravuje sa talentami, glyphom,
 • netalentený AMS nepremení absorbnutý harmful spell na RP!,
 • používať na CD všade, kde je to možné.

Army of the Dead ID42650
Duration
4 seconds
School
Shadow
Mechanic
n/a
Dispel type
n/a
GCD category
Normal
Cost
1 Blood, 1 Unholy, 1 Frost
Range
0 yards (Self)
Cast time
Channeled
Cooldown
10 minutes
GCD
1 second
Effect #1
Apply Aura: Periodically trigger spell
Interval: 500 milliseconds


Army of the Dead
Effect #2
Apply Aura: Mod % Damage Taken (Arcane, Fire, Frost, Holy, Nature, Physical, Shadow)
Value: -50%
Effect #3
Script Effect
Flags
§  Channeled
§  Generates no threat
§  Not usable in arena

 • summon 2 ghoulov za 1 sekundu počas 4 sekundového channelu (8total),
 • útočia náhodne na najbližší nepriateľský cieľ,
 • nebenefitujú z Bloodlust/Heroism priamo
 • profitujú z Unholy presence,
 • profitujú zo strength a nie z AP,
 • bossov v raide netauntujú (Level ?? bosses are immune to the taunt effect),
 • považuje sa za jak defenzívnu abilitu, tak aj za abilitu zvyšujúcu dmg done.

Raise Ally ID61999
Duration
n/a
School
Shadow
Mechanic
n/a
Dispel type
n/a
GCD category
Normal
Cost
50 Runic Power
Range
40 yards (Long)
Cast time
Instant
Cooldown
10 minutes
GCD
1 second
Effect #1
Resurrect with % Health/Mana
Value: 20
Effect #2
Trigger Spell

Void-Touched
Flags
§  Cannot miss
§  Not usable in arena

 • nemá spoločný CD s Raise Dead,
 • od patch-u 4.1. battle rez (Patch 4.1.0 (26-Apr-2011): Now reworked as a battle rez. Players are not raised as ghouls. Changed from Raises the corpse of a raid or party member to fight by your side. The player will have control over the Ghoul for 5 min. It shares the same global battle resurrection cap with Rebirth and Soulstone.).

Summon Gargoyle ID49206
Duration
30 seconds
School
Nature
Mechanic
n/a
Dispel type
n/a
GCD category
Normal
Cost
60 Runic Power
Range
30 yards (Medium)
Cast time
Instant
Cooldown
3 minutes
GCD
1 second
Effect #1
Summon (Ebon Gargoyle)
Value: 1
Radius: 3 yards

Effect #2
Apply Aura: ?? (Aura #226)
Value: 30 every 1 second
Effect #3
Trigger Spell

Summon Gargoyle

 • útočí pomocou Gargoyle Strike (120+0,4*AP),
 • jej haste + AP sa odvíja od statov svojho mastera (DK), preto vyvolať iba s max hodnotou AP a hast-u, ktorý si zachová počas celých 30 sec,
 • po jej vyvolaní nemá na ňu vplyv Bloodlust/Heroism a ostatné aury. 


Naposledy upravil Tod dne Sun Sep 18, 2016 11:50 pm, celkově upraveno 16 krát
avatar
Tod

Poeet p?íspivku : 156
Age : 26
Points : 56
Registration date : 01. 01. 13

Návrat nahoru Goto down

Re: [UNHOLY] DK PVE DPS by Tod

Příspěvek  Tod za Mon Mar 31, 2014 12:43 am

Raise Dead ID46584
Duration
n/a
School
Physical
Mechanic
n/a
Dispel type
n/a
GCD category
Normal
Cost
None
Range
30 yards (Medium)
Cast time
Instant
Cooldown
2 min
GCD
1 second
Effect #1
Dummy
Value: 46585
Radius: 30 yards
Server-side script
Effect #2
Dummy
Value: 52150
Server-side script
Flags§  Aura cannot be cancelled
§  Generates no threat
§  Cannot miss

 •   Patch 4.0.3a (2010-11-23): Both Humanoid's Corpse and/or  [Corpse Dust] are no longer required to summon a ghoul,
 • upravuje sa talentami na stáleho peta z dočasného, upravuje sa glyphom,
 • ovláda ability Claw, Gnaw, Leap, Huddle,
 • pod efektom Dark Transformation sa dané spely menia na Sweeping ClawsMonstrous BlowShambling Rush a Putrid Bulwark,
 • disponuje energy,
 • preberá staty od mastera + buffy z raidu,
 • dostáva 100% Vášho hastu, hitu, strengthu a staminy (str + stam ovplyvňuje glyph),
 • 1 str od mastera = 2 AP pre ghoula,
 • snažte sa ho mať vždy aktívneho a živého, podiela sa veľkou časťou na Vašom DPS.


Unholy Frenzy ID49016
Duration
30 seconds
School
Physical
Mechanic
n/a
Dispel type
n/a
GCD category
n/a
CostNone
Range30 yards (Medium)
Cast timeInstant
Cooldown3 minutes
GCD0 seconds
Effect #1Apply Aura: Increase Attack Speed % (Physical)
Value: 20%
Effect #2Apply Aura: Mod Periodic Damage % (126)
Value: 2% every 3 seconds
Flags§  Generates no threat
§  Does not engage target

 • zvyšuje melee/ranged haste o 20%,
 • počas trvania uberá každé 3 sec 2% total healt targetu,
 • s Heroismom/Bloodlustom sa nestackuje!


Naposledy upravil Tod dne Fri May 01, 2015 10:39 pm, celkově upraveno 4 krát
avatar
Tod

Poeet p?íspivku : 156
Age : 26
Points : 56
Registration date : 01. 01. 13

Návrat nahoru Goto down

Re: [UNHOLY] DK PVE DPS by Tod

Příspěvek  Tod za Sat Apr 05, 2014 8:52 am

Max Camera Distance
/ script SetCVar("cameraDistanceMax",30)
 
Death Coil pet heal
#showtooltip
/cast [mod, @pet][] Death Coil

 
Claw
#showtooltip XXX
/cast XXX
/cast [@pettarget,harm][] Claw


Strangulate - mouseover
#showtooltip strangulate
/cast [target=mouseover, exists] strangulate; strangulate


Addons
ACP - správa addonov in game screen.
Bartender - upravuje action bar-y + bindy.
DBM - boss mod.
DragEmAll - posúva frame (charakter, achievements window), frame pozícia sa neukladá.
DrDamage - zobrazuje vypočítaný dmg/heal abilít s talentami, buffmi ... screen.
Deus Vox Encounters (DXE) - boss mod screen.
Every Quest - addon pomáhajúci s questami.
LibShareMedia-3.0 / SharedMedia / SharedMedia_Renaitre / SharedMediaAddition - pridá textúry, fonty
MSBT - prehlad combat textu screen.
Omen Threat Meter - meria threat screen.
OPie - zprehladí UI, zmenší počet viditelných action barov.
PlateBuffs - upravuje nameplates screen.
Postal - addon na poštu
RaidChecklist - dostupne buffy, debuffy v raide a support.
RatingBuster - prepočíta staty, napr. str -> ap screen.
Recount / Skada - damage meter screen / screen.
Reflex - štatistiky z pvp.
WeakAuras- addon sledujúci buffy, debuffy, proc talentov, trinketov...screen.
ReforgeLite - nastaví staty cez reforge, spustíte príkazom /reforge
 
Všetky uvedené addony sú otestované a plne funkčné. Odkaz na stiahnutie všetkých addonov:
 

Interface
Prechodom z WotLK-u na Cata interface prešiel zmenami. Medzi najväčšie patrí zmena okien (Character WindowSpellbookGlyph WindowTrainer WindowPvP Window) a pridanie Power Auras. Popri mnoho ďalších vylepšeniach, ktoré poskytuje Blizz UI, sa stáva interface celkom schopným a znesiteľným hráčskym prostredím. viz Cataclysm Guide - UI Changes
Avšak, komu sa z Blizz UI dvíha žalúdok ako mne, je tu zopár UI pack-ov, ktoré to vyriešia. K najviac používaným patria TuKUILUI a iné. Osobne používam jednu z variácii TuKui, ktorá je nenáročná na addon memory a ľahko sa upravuje.
Optimálne UI neexistuje a preto sa každý musí rozhodnúť sám, čo mu najviac vyhovuje. Pri skladaní UI je však podstatné zachovať prehľadnosť aby ste mali vždy jasno čo sa okolo Vás robí.

Grafika v hre
Pomocou rôznych nastavení, môžete nejaké FPS získať alebo stratiť. Záleží len na Vašej kalkulačke koľko Vám toho dovolí. Na ukážku si môžete vyskúšať tieto 3 varianty:

Vysoké detaily (výborný vzhľad, nízky výkon):
/console farClipOverride 1
/console farclip 1600
/console horizonfarclip 6226
/console groundeffectdensity 256
/console groundeffectdist 140
/console smallcull 0
/console skycloudlod 3
/console characterAmbient
/console extshadowquality 4
/console environmentDetail 2Stredne detaily (normálny vzhľad, stredný výkon):
/console farClipOverride 1
/console farclip 1450
/console horizonfarclip 2112
/console groundeffectdensity 128
/console groundeffectdist 140
/console smallcull 0
/console skycloudlod 2
/console characterAmbient
/console extshadowquality 3
/console environmentDetail 1.5


Zhoršenie grafického nastavenia (zlý vzhľad, vysoký výkon):
/console farClipOverride 0
/console farclip 177
/console horizonfarclip 1305
/console groundeffectdensity 16
/console groundeffectdist 1
/console smallcull 0
/console skycloudlod 1
/console characterAmbient 1
/console environmentDetail 1

(riadky "/console ..." stačí prekopírovať do macra, pretiahnúť do action baru a môžete meniť nastavenia počas potreby - priamo v hre, za zlomok sekundy)

Weak Auras: addon sledujúci buffy, debuffy, proc talentov, trinketov a umožňujúci ich jednoduché zobrazenie, s rôznymi možnosťami nastavenia, kdekoľvek na Vašej obrazovke. Po správnom nastavení zobrazuje takisto raid debuffy, čím Vás môže zachrániť od zbytočnej smrti. Dokáže spustiť aj zvukovú výstrahu a preto sa nebudete musieť spoliehať len na vizuálne zobrazovanie -> rýchlejšia reakcia.


Nastavenie WA:
- WA spustíte príkazom v chate "/wa" (POZOR! modul WA Options musí byť načítaný),
- zobrazí sa Vám okno s nastavením WA, ktoré sa dá pomyselne rozdeliť na dve časti. V prvej časti máte na výber New, Loaded, Not Loaded. Už zo samotného názvu vyplýva, že skrz možnosť New budete môcť vybrať spôsob nastavenia novej aury atď v druhom okne. Pod záložkou Loaded nájdete všetky už vytvorené buffy, debuffy atď, ktoré je WA schopné zobraziť a v Not Loaded nájdete buffy, debuffy atď, ktoré momentálne nie sú k dispozícii. V druhej časti, nášho pomyselne rozdeleného okna, si budeme môcť vybrať spôsob tvorby vo WA (pri New), alebo už samotné nastavenie (pri Loaded a Not Loaded). 
Pri tvorbe máme na výber z možností: Progress Texture, Texture, Dynamic Group, Model, Group, Text, Icon a Progress Bar. Každá z nich má svoje výhody či nevýhody. Pri výbere z daných možností sa hlavne orientujeme podľa toho, čo sa snažíme vytvoriť (proc trinketu, abilita bossa, ICD ..).
Veľkou výhodou je možnosť Import-u. Nato aby sme však mohli nejaké nastavenie prevziať musí byť najskôr vyexportované. 
Export dát z WA sa robí vyvolaním možnosti (pravým klikom) na skupinu alebo na danú položku toho, čo chceme vyexportovať a zvolením možnosti "Export to string...". Následne skopírujeme a klikneme na Done. Skopírovaný obsah uložíme najlepšie v textovom dokumente. 
Importíme cez New -> Import -> vložím skopírovaný obsah -> cez import potvrdím.

Nastavenie jednotlivých možností sa od seba líši avšak je intuitívne a ľahko zvládnuteľné. Odporúčam rozkliknúť každú záložku zvoleného nastavenia a nič nevynechať, dávať pozor najmä na možnosti v Display, Trigger, Load, možnosť Own Only.


Súbory určené pre import do WA:
Diseases: Frost Fever + Blood Plague
Info: obsahuje nastavenie debuffu na targete FF a BP, text, timer, Own Only, Load in combat, DK, third tree, play sound, animácia
Download:   Pre stiahnutie txt súboru klikni SEM!
YouTube:     Odkaz na video
Screennáhľad


Naposledy upravil Tod dne Mon Mar 14, 2016 8:00 am, celkově upraveno 43 krát
avatar
Tod

Poeet p?íspivku : 156
Age : 26
Points : 56
Registration date : 01. 01. 13

Návrat nahoru Goto down

Re: [UNHOLY] DK PVE DPS by Tod

Příspěvek  Tod za Thu Apr 10, 2014 10:27 am

Ovplyvňuje Heroism/Bloodlust rune regeneration?
Áno, pozitívne ovplyvňuje rune regeneration.
Ak však obdržíte debuff spomalujúci váš attack speed tak to spomalí aj runy (Malleable Goo).
 
Skonzumuje dodge/miss Strike runy či RP ?
Nie, iba GCD.
 
Kedy obnoviť disease, tak aby som nezmeškal ďalší tik ?
Obnovenie disease už viacej neovplyvňuje jeho tik.
 
Skonzumuje DC spell RP ?
DC skonzumuje RP, pri miss sa RP neobnoví.

Benefituje permanentný ghoul z presence ?
Áno. Z unholy +15% haste, z forstu +10% damage.
 
Benefitujú dočasní peti z Heroism/Bloodlust ? (AotD, Gargoyle)
Tento typ petov preberá staty od svojho mastera v čase ich vyvolania. Z toho vyplýva, že z Heroism/Bloodlust benefitujú, iba ak boli vyvolaní Death Knight-om pod jeho vplyvom.

Je šanca na crit diseases založená na spell či melee crit rating-u ?
FF ovplyvňuje spell crit a BP melee crit.


Naposledy upravil Tod dne Thu Jul 14, 2016 10:14 pm, celkově upraveno 1 krát
avatar
Tod

Poeet p?íspivku : 156
Age : 26
Points : 56
Registration date : 01. 01. 13

Návrat nahoru Goto down

Re: [UNHOLY] DK PVE DPS by Tod

Příspěvek  Tod za Thu Apr 10, 2014 10:38 am

avatar
Tod

Poeet p?íspivku : 156
Age : 26
Points : 56
Registration date : 01. 01. 13

Návrat nahoru Goto down

Re: [UNHOLY] DK PVE DPS by Tod

Příspěvek  Tod za Tue Apr 29, 2014 6:03 am

Ako každý priemerný free server, tak aj Twinstar sa stretáva s určitými nezrovnalosťami oproti oficiálnym serverom, bug-mi. Za momentálny stav a funkčnosť abilít, spellov a mechaník môžu do určitej miery hráči. Pre zlepšenie kvality Vám stačí spraviť minimum a to jednoducho a zrozumiteľne popísať problém v bugreporte, alebo hlasovať pomocou tzv. Vote systémMáte možnosť zahlasovať súčasne za max 10 reportov s tým, že svoje hlasovanie môžete zrušiť a zahlasovať za iné. Dá sa tým predísť situácii, keď sa Gargoyla mesiac správala ako companion pet.

- hlasujte prosím za vybrané reportyNaposledy upravil Tod dne Tue Jul 12, 2016 1:40 am, celkově upraveno 16 krát
avatar
Tod

Poeet p?íspivku : 156
Age : 26
Points : 56
Registration date : 01. 01. 13

Návrat nahoru Goto down

Re: [UNHOLY] DK PVE DPS by Tod

Příspěvek  Tod za Thu Jul 09, 2015 10:33 am

O rawr:
Rawr je program slúžiaci na porovnávanie a skúmanie gear-u v MMORPG World of Warcraft. Od začiatku bol navrhnutý zábavným spôsobom používania, ktoré Vám pomôže pri optimalizácii gear-u a jeho hľadaní možných kombinácií. 

Rawr addon:
Oficiálny addon pre import a export dát súvisiacich s Vašou postavou.
Unholy_406_BIS.xml
Unholy_406_EQ+axeCHOGAL.xml
Unholy_406_EQ+setHClegy.xml


Naposledy upravil Tod dne Sat Nov 25, 2017 2:08 am, celkově upraveno 17 krát
avatar
Tod

Poeet p?íspivku : 156
Age : 26
Points : 56
Registration date : 01. 01. 13

Návrat nahoru Goto down

Re: [UNHOLY] DK PVE DPS by Tod

Příspěvek  Tod za Fri Aug 07, 2015 9:31 am

Best in slot (skratkou BiS) je termín používaný na označenie najlepšieho momentálne získateľného itemu (tiež gemu, enchantu) pre váš charakter. BiS sa môže meniť z patchu na patch.

Content 4.1.0: Rise of the Zandalari
BiS sa od predošlého contentu 4.0.6 nezmenil a ostáva rovnaký.
Dostupné raidy:
The Bastion of Twilight (T11, loot = normal 359, heroic 372-379)
Blackwing Descent (loot = normal 359, heroic 372)
Throne of the Four Winds (loot = normal 359, heroic 372)

 Magma Plated Helmet                 Magma Plated Gauntlets                           Reclaimed Ashkandi, Greatsword of the Brotherhood    
 Caelestrasz's Will                  Sky Strider Belt                                 Relic of Aggramar
 Magma Plated Pauldrons              Sky Strider Greaves
 Glittering Epidermis                Massacre Treads
 Magma Plated Battleplate            Dargonax's Signet
                                     Ring of Rivalry
                                     Heart of Rage
 Magma Plated Battleplate            Crushing WeightContent 4.2.0Rage of the Firelands
Dostupné raidy:
The Bastion of Twilight (T11, loot = normal 359, heroic 372-379)
Blackwing Descent (loot = normal 359, heroic 372)
Throne of the Four Winds (loot = normal 359, heroic 372)
Firelands (T12, loot = normal 378-384, heroic: 391-397)

                   Pre-T12 Hardmode                                                                                                  T12 Hardmode
 Elementium Deathplate Helmet     Elementium Deathplate Gauntlets      Elementium Deathplate Helmet     Elementium Deathplate Gauntlets                  
 Caelestrasz's Will               Cinch of the Flaming Ember           Necklace of Fetishes             Cinch of the Flaming Ember                  
 Bladed Flamewrath Cover          Arachnaflame Treads                  Bladed Flamewrath Cover          Arachnaflame Treads
                                  Obsidian Signet of the Avengers                                       Obsidian Signet of the Avengers
                                  Heart of Rage                                                         Heart of Rage
 Bracers of the Mat'redor         Crushing Weight                      Earthcrack Bracers               Vessel of Acceleration

 Sulfuras, the Extinguished Hand                                           Sulfuras, the Extinguished Hand
 Relic of the Elemental Lords                                              Relic of the Elemental Lords

Zdroj: http://www.wowhead.com/forums&topic=171137/death-knight-4-2-unholy-dps-guide, možná zmena listu


Naposledy upravil Tod dne Tue Jul 12, 2016 1:24 am, celkově upraveno 21 krát
avatar
Tod

Poeet p?íspivku : 156
Age : 26
Points : 56
Registration date : 01. 01. 13

Návrat nahoru Goto down

Re: [UNHOLY] DK PVE DPS by Tod

Příspěvek  Tod za Tue Apr 12, 2016 8:59 am

29/04/2014 - doplnený support
17/01/2015 - aktualizované reporty + aktualizovaný vote
17/01/2015 - reupload addonov na dropbox.com a ich doplnenie
09/07/2015 - pridaný RAWR
07/08/2015 - Weak Auras
13/04/2016 - BiS
avatar
Tod

Poeet p?íspivku : 156
Age : 26
Points : 56
Registration date : 01. 01. 13

Návrat nahoru Goto down

Re: [UNHOLY] DK PVE DPS by Tod

Příspěvek  Sponsored content


Sponsored content


Návrat nahoru Goto down

Návrat nahoru


 
Povolení tohoto fóra:
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru